”Det känns som om kollegiet bubblar av lust att få sätta igång med någon form av kollegialt lärande.”
Kommentar från en skolledare efter en förmiddag med föreläsningar om professionsutveckling.

”Har idag lyssnat på dig, och vill bara tacka! Du tände lågan i mitt lärarhjärta igen, som har varit falnad under en längre tid.”
Lärare efter en föreläsning.

”Dagens föreläsning på [skolan] var den bästa jag varit med om inom skolvärlden.”
En annan lärare efter en föreläsning.

Jag föreläser i väldigt många olika sammanhang. Ofta är det utifrån någon av de böcker jag har skrivit.
Det kan vara allt från enskilda skolor till större konferenser.
Jag har också modererat debatter och deltagit i många panelsamtal kring skolan.

Jag kan föreläsa om:
 • Professionsutveckling för både lärare och rektorer
 • Om naturligt ledarskap - vad kan evolutionen lära oss som ledare?
 • Kollegialt lärande
 • Digital undervisning
 • Varför det är viktigt med lärarledd undervisning
 • Svenska skolreformer
 • Likvärdig skola, varför då?
 • Med mera

Nedan finns ett antal exempel på föreläsningar och liknande jag har hållit:

 • På konferensen Pedagogiskt ledarskap i Umeå om "Naturligt ledarskap"
 • Nacka Enskilda gymnasium oktober -23 om "Skolan som skyddsfaktor"
 • Key note på Barnrättsdagen på Stockholms universitet september 2023
 • För Tyresö kommuns förstelärare september 2023
 • Modererade ett samtal om pandemins effekter i utanförskapsområden
  anordnat av Berättarministeriet.
 • En eftermiddag om ledarskap för Linköpings kommunala gymnasierektorer.
 • Föreläste om skolval och demokrati för Humanisterna i Uppsala
 • Föreläste om likvärdighet och undervisning på Europaskolan i Strängnäs
 • Presenterade om Svenska skolreformer på möte med ett nätverk av
  oberoende skolexperter i Bryssel
 • Kommenterade The European Education Monitor, Denmark i Köpenhamn
 • Föreläste om evidens och skolreformer på masterkurs i sociologi på Stockholms universitet
 • Om kollegialt lärande för rektorer i Höganäs kommun
 • Om kollegialt lärande och undervisningsutveckling för gymnasielärare i Halmstad
 • Om digitalisering på Bokmässan
 • Om kollegialt lärande för förstelärare och rektorer i Eskilstuna kommun
 • Om likvärdighet och undervisning på Socialdemokraternas skolpolitiska dag.
 • En heldag med rektorer och förstelärare i Vellinge kommun
 • Upptakt för Södertälje kommuns alla grundskolelärare. Om kollegialt lärande
  och professionsutveckling.
 • För svenska läromedel i Almedalen om läromedel och undervisning.
 • Deltog i Mittuniversitets paneldebatt om PISA i Almedalen.
 • Om lärarprofession och utveckling på Framtidens lärande (Münchenbryggeriet).
 • För lärare på Academedia om ”Alla i mål”
 • För lärarnas riksförbund om lärarprofessionens utveckling och skolkommissionens förslag
 • Skolforum med Jan Håkansson och Daniel Sundberg
 • Modererade samtal med Gustaf Fridolin på Skolforum
 • Transparency International
 • Förstelärarkonferens i Kompetentos regi
 • För IVA med RIFO i Riksdagen
 • ResearchEd i Haninge
 • Lärarnas Riksförbunds lönekonferens i Nacka
 • Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)
 • Riksrevisionen
 • 60 Förstelärare i Gävle kommun.
 • 180 förstelärare från grundskolor i Västmanland i MKLs regi i Västerås.
 • 80 Förstelärare från gymnasier i Västmanland i MKLs regi i Västerås.
 • Om att Freda professionen på konferensen Freda lärandet i Varberg.
 • Föreläsningar om kollegialt lärande tillsammans med Jan Håkansson
 • för skolpersonalen i Vaggeryds kommun.
 • Om skolans problem och möjligheter för nämnd, politiker, fack och förvaltning i Karlskoga kommun.
 • Om Svensk skola idag och kollegialt lärande för rektorer i Karlskoga kommun.
 • Föreläsning om Framtidens läromedel och forskningen för Läromedelsförfattarna.
 • Utbildning för lärarutbildare i läromedelsförfattarnas regi.
 • Föreläsningar för Lärarnas Riksförbund i Malmö.
 • Förmiddag med utbildning för rektorer och biträdande rektorer i Helsingborg.
 • Föreläsning på Skolportens förstelärarkonferens i Göterborg
 • Modererade ett samtal om skolreformer med Johanna Jaara Åstrand (lärarförbundet),
  Bo Jansson (LR), Matz Nilson (skolledarförbundet), Lars Rejdnell (Linköping),
  Petter Brobacke (Academedia) och Per-Arne Andersson (SKL) på Kungl. Vetenskapsakademin.
 • Samtal på bokmässan med Anna Ekström, Jacob Möllstam och Johanna Jaara Åstrand om förstelärarrollen.
 • Utbildning för politiker och chefer i Köpings kommun.
 • Samtal om visselblåsare ordnat av svenska PEN i Växjö.
 • Föreläsning för chefer och politiker i Fagersta, Surahammar, Hallstahammar, Enköping,
  Lindesberg och Västerås om vikten av en likvärdig skola.
 • Om kollegialt lärande för Komvux i Borlänge.
 • Värnhemsskolan i Malmö – upptakt för 200 gymnasielärare.
 • Presidiekonferens i Örebro län - om kollegialt lärande
 • Pysslingen skolor - om förstelärare till förstelärare
 • Riksdagen - frukostmöte om likvärdighet
 • Skolskötersekongressen 2015 i Karlstad
 • SKL PISA2015 föreläste för en grupp om evidensbaserad solutveckling.
 • Sveriges Skolledarförbund, Malmöavdelningen april 2015.
 • Forskningsnätverket Skåne mars 2015.
 • Värnhemsskolan i Malmö, april 2015, en heldag om professionsutveckling.
 • SETT-konferensen april 2015, om kollegialt lärande.
 • Malmö stad, pedagogiskt café mars 2015.
 • Växjökonferensen januari 2015
 • Höglandsdagen. För 450 gymnasielärare i Eksjö.
 • Ett samtal om evidens och skolutveckling med Waldorflärarhögskolans lärare
 • Skolforum
 • Ådalsskolan i Kramfors om lärarprofessionen och skolutveckling
 • Medverkan i panelsamtal ordnat av Svenska PEN om visselblåsares villkor.
 • PUD-rådet i Dalarna om skolutveckling på evidensbaserad grund
 • Vallentuna gymnasium, halvdag om professionsutveckling
 • Specialpedagogiska föreningen i Uppsala om Alla i mål
 • Om boken Barnexperimentet för lärarstudenter på Södertörns högskola
 • Vetenskap och Folkbildning om skolan och vetenskapen
 • Holavedsgymnasiet i Tranås, heldag kring professionsutveckling.
 • Om svenska skolan för Miljöpartiet i samrabete med biblioteket i Tierp
 • Ledde en valdebatt anordnad av föräldrar i Lerums kommun
 • Om formativ bedömning på Svandammsskolan i NynäshamnFoto: Eva Lindblad